„Magnetoit”

poleca

Chodzenie po ogniu

Sauna indiańska

Warsztaty „Twardej Ścieżki"

Oczyszczanie energetyczne ciała i aury

Imprezy integracyjne

Film z warsztatów Twardej Ścieżki


Copyright © Magnetoit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Magnetoit